2017 TAA校園創意提案競賽,恭賀本系三組入圍十強

2017 TAA校園創意提案競賽 入圍名單出爐

This is an image


恭賀本系入圍組別

品牌
作品編號
隊伍名稱
學校
合勤科技
A_52
Ideal
台灣大學
生傳系  3    汪千淳
生傳系  3    陳怡君
生傳系  3    劉佳欣
生傳系  3    尹俐云
生傳系  3    張嘉晏
生傳系  3    葉俊慧
合勤科技
A_54
MCC
台灣大學
生傳系  3    曾聖雅
生傳系  3    龍欣兒
生傳系  3    李欣怡
生傳系  3    林秉叡
生傳系  3    陳逸柔
蝦皮拍賣
B_63
Move Change
台灣大學
生傳系  3    黃怡禎
生傳系  3    彭之宣
生傳系  3    吳亞凡
生傳系  3    鄭 衡
農經系 3     龔柏榮
圖資系 4     林芝萱原文網址: 動腦新聞 http://www.brain.com.tw/news/articlecontent?ID=44807&sort#5CUyzkiu